Pajęczno

DŁUGOSZA 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Organizujemy wycieczki dla grup zorganizowanych i odbiorców indywidualnych. Prowadzimy sprzedaż biletów komunikacji międzynarodowej, wczasów, koloni, obozów.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.